Nasze laboratorium koncentruje się na realizacji usług badawczych, których celem jest kontrola jakości oferowanych przez Aromatino produktów i surowców, jak i badania składu jakościowego oraz ilościowego złożonych mieszanin związków chemicznych.

Jednym z urządzeń zapewniających dokładne analizy materiału jest chromatograf gazowy, dzięki któremu:

  • przeprowadzamy ocenę jakościową substancji ciekłych
  • kontrolujemy czystość odczynników chemicznych
  • wykrywamy zafałszowane związki chemiczne

Surowce które są używane do produkcji aromatów spełniają wymagania aktualnie obowiązujących przepisów:

  • Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225 z późniejszymi zmianami);
  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych

Wszystkie urządzenia laboratoryjne posiadają świadectwo wzorcowania wystawione przez Główny Urząd Miar.